Школа данас

ШКОЛА ДАНАС

 1698267256646 1

 

 

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА

 

Школа реализује наставне активности у матичној школи и у физички издвојеним одељењима- подручним школама у: Горњој Сабанти, Великим Пчелицама и Јовановцу.

Подручна школа у Горњој Сабанти располаже са 2 зграде са учионицама и малом фискултурном салом. У предњем делу школског дворишта постоји  омањи парк, а у доњем делу асфалтирани терен за кошарку, рукомет или мали фудбал.

Подручна школа у Великим Пчелицама се налази у  згради веће квадратуре која је некада  функционисала као осморазредна школа. Школско двориште је мањих димензија и прекривено је бетонским плочама, тако да ученици у њему изводе део наставе физичког васпитања. У сарадњи са родитељима у једном делу дворишта урађена је летња учионица.

Подручна школа у Јовановцу смештена је у једној згради са три учионице. Школско двориште је велико и у њему се налази терен за извођење наставе физичког васпитања.

 

ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

Матична школа располаже са једном зградом која има више целина за извођење наставе. Највећи део учионичког простора смештен је у централном делу кога чине приземље, први и други спрат. Млађи разреди целодневне наставе похађају наставу у дограђеном објекту са шест учионица.

Настава физичког васпитања одвија се у новој, реконструисаној сали.

 

Школа располаже јединственим у граду, вишенаменским мултимедијалним центром кога чине: један велики и два мања амфитеатра, дигитални кабинет и наставнички заједнички простор  у библиотеци.

Велики амфитеатар се користи како за редовну наставу, тако и за презентације угледних часова и тематске наставе, одржавање седница Наставничког већа, предавања гостујућих предавача из разних институција и невладиних организација, одржавање семинара и стручних скупова.

Школска, богато опремљена библиотека, интегрисана је у ову целину и доступна је свим ученицима и наставницима. Током последњих неколико година библиотечки фонд је обогаћен новим насловима. Од 01.09.2015. годне уведено је електронско библиотечко пословање, што је допринело да евиденција расположивих књига буде бржа и квалитетнија.

Школа располаже и свечаном салом која је смештена непосредно поред главног улаза. Сви значајни догађаји и важни дани за нашу школу, свечани пријем првака, Дан школе, Светосавска академија, као и ученичке позоришне представе и концерти, организују се у овом простору.

За потребе реализације целодневне наставе / продуженог боравка, користи се трпезарија опремљена по стандардима.

Школа има базен, тако да је ученицима омогућено пливање кроз изабрани спорт и секције у школи. Базен је реновиран током 2020. године

Према стварним потребама школа је  уједначено и плански опремана наставним средствима. Од предмета природно-техничких наука најопремљенији су кабинети за техничко и информатичко образовање и кабинети за информатику. Кабинети хемије, физике, биологије функционишу у пристојно опремљеним кабинетима у којима постоји велики број наставних средстава.

Током школске 2020/2021 значајно је унапређен функционално-естетски изглед школског простора: завршена је реконструкција тоалета и дела свлачионица и туш кабина у базену, замењена је дотрајала столарија у Јовановцу, Горњој Сабанти и Великим Пчелицама, као и делу матичне школе у свим ходницима; урађено је централно грејање у Горњој Сабанти; стављене су завесе на свим учионицама у матичној школи и здвојеним одељењима; урађен је бехатон испред матичне школе; купљено је мноштво мањих наставних средстава које је било неопходно за нормално функционисање наставе.